Nyheter

 • SVØMMING FOR FØRSKOLEBARNA

  2 torsdager i måneden har førskolebarna fra Fredtun, Rød og Fredtun, Kjærre svømming i Gaustadhallen. Det er stor stas, og alle får bobleknappen ved barnehageårets slutt.

  02.03.2018 11:11
 • SØK BARNEHAGEPLASS PÅ FREDTUN, RØD ELLER FREDTUN, KJÆRRE

  Skal du søke om plass i en av våre barnehager? Søknadsfristen er 1. mars. Send inn en søknad via Fredrikstad komunes sider. Kom gjerne på besøk og se hvordan vi har det. Ring på forhånd, så avtaler vi en tid som passer :-)

  09.02.2018 13:40
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Fredtun barnehagens satsingsområder - RELASJONER OG SPRÅK

Fredtun barnehage jobber for å være en inkluderende barnehage, hvor vi alle har en plass i et fellesskap der vi gjør hverandre bedre. Vi mener at fokus på relasjoner og barns språk, er viktige elementer for å utvikle en god barnehage. Dette er utgangspunktet for et godt samarbeid mellom ansatte, barn og foreldre.