Nyhetsarkiv

  • SVØMMING FOR FØRSKOLEBARNA

    2 torsdager i måneden har førskolebarna fra Fredtun, Rød og Fredtun, Kjærre svømming i Gaustadhallen. Det er stor stas, og alle får bobleknappen ved barnehageårets slutt.

  • SØK BARNEHAGEPLASS PÅ FREDTUN, RØD ELLER FREDTUN, KJÆRRE

    Skal du søke om plass i en av våre barnehager? Søknadsfristen er 1. mars. Send inn en søknad via Fredrikstad komunes sider.

    Kom gjerne på besøk og se hvordan vi har det. Ring på forhånd, så avtaler vi en tid som passer :-)