Språkgruppe

Språkgruppa:

I henhold til rammeplanens § om kommunikasjon, språk og tekst, er språket et av satsingsområdene våre. I tillegg til skoleklubb og maxiklubb, har vi språkgruppa vår. Den ivaretar barna med norsk som andre språk. Her snakker vi om ting som skjer i barnas hverdag.

Tema disse vårmånedene er hva som er typisk for denne årstiden: Det spirer og gror, dyra kommer frem fra dvalen og temperaturen forandrer seg.

Vi snakker om hva slags klær må vi ha på oss, om mat og hvordan den lages.

Trafikken er i fokus: Hvordan oppfører vi oss når vi går utenfor barnehagens gjerder.

Ansvarlig for språkgruppa er Irene.