Skoleklubben og Maxiklubben, Fredtun Gressvik

Maxiklubb:

I maxiklubben, fokuserer vi på begrepslæring og den første tilnærmingen til bokstavlydene. Begreper vi snakker om, skrives ned. Vokaler farges røde, konsonanter farges blå. Vi teller bokstaver og klapper ord. Så finner vi ord som starter med samme bokstav, og lager rimord til dem. Vi fargelegger tegninger innenfor strekene og lager fortellinger om hva vi tegner.

Vi rekker opp hånda og venter på tur. Vi lytter til hverandre og oppmuntrer hverandre. Barna utvikler språket som de trenger for å mestre den daglige leken med andre barn. På den måten styrkes den sosiale og emosjonelle læringen i takt med begrepslæringen. Beate har ansvaret for maxiklubben:

"Lille mus, hvor har du ditt hus?"
"Lille mus, hvor har du ditt hus?"
tre skritt til høyre og fire skritt til venstre,
fem skritt frem og seks tilbake!"
sa musa som bodde høyt under taket.

 

 

Skoleklubb:

Anne Kari er ansvarlige for skoleklubben. I skoleklubben er hovedmålet og gjøre hvert enkelt barn rustet til skolestart. Den sosiale og emosjonelle læringen fortsetter, og det handler mye om å respektere og glede andre. Det å være i skoleklubben skal være noe som barna ser frem til. Det skal være spennende, lærerikt og skoleforberedende, både faglig og sosialt. Mestring er vesentlig når barna skriver bokstaver og tall og forteller historier. Barnas selvbilde styrkes ved aktiviteter der de selv er i fokus. På slutten av året gjør vi ekstra stas på ”rosarussen”, ved at de får være litt rampete på en morsom måte:

”Hodelompe, rompelompe, her er vi.

Fredtunrussen det er vi!”