EKTE GLEDE PÅ SIKKER GRUNN

"Jeg er verdifull i kraft av hvem jeg er" "Jeg er verdifull i kraft av hva jeg gjør/mestrer"

Les mer om vår visjon her:

Barns egenverd