Barnehagens fokusområde: MILJØVERN

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Kort sagt vil det si at barnehagen skal lære barna og ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dages handlinger har konsekvenser for fremtiden. Barnehagen skal også bidra til at barna opplever tilhørighet i naturen.