REGLER VED OMGANGSSYKE

Nå er det høytid for omgangssyke. Vi minner om at barn må holdes hjemme i 48 timer etter at det er symptomfritt. Se vedlagt skriv fra Folkehelseinstituttet.