PLANLEGGINGSDAGER 2020/2021

Barnehageåret 2020/2021, har barnehagen satt av følgende datoer til planleggingsdager: 13.+14. august 2020 4. januar 2021 6. april 2021 14. mai 2021