Fredtun friluftsbarnehage, Rød

På Fredtun Rød er det 29 barn fordelt på 2 avdelinger.Vi er en barnehage med kristen formålsparagraf som ligger idyllisk til på Rød ved Gressvik med skogen som nærmeste nabo. Fredtun Rød har høy pedagogtetthet og vi jobber målrettet for at barnehagen skal være et sted der barna tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for livslang læring.

I Fredtun barnehage ser vi på leken som kilden til livslag læring. Leken er barnas arena der menigsskaping skjer. Med lekende barn kommer lekende, lyttende tilstedeværende voksne som ser, tilrettelegger og er med på leken. Vi har fokus på aktive voksne som er med i barnas lek -på barnas premissser. Vi i Fredtun barnehage har alltid barna i fokus og er opptatt av at barnas følelser, meninger og tanker skal komme tydelig frem i fellesskapet som er en del av barnas rett til medvirkning.