Fredtun barnhage - 2 små hus med plass til alle.

Fredtun barnehage er en barnehage som har 2 avdelinger: Fredtun, Rød ved Gressvik og Fredtun, Kjærre ved Manstad. Begge barnehagene har avdelinger for barn i alderen 0-3 år og avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Da vi er en barnehage som holder til i 2 hus, er det små forhold og barna blir kjent på tvers av alder. De store barna passer på de små, mens de små strekker seg og lærer av de store. Barna deles inn i grupper etter alder i samlinger og i gitte styrte aktiviteter. Barnehagene samarbeider mye på tvers mht både pedagogiske planer, formål og visjon.