NLM barnehagene AS, Avd: Fredtun barnehage

Fredtun barnehage er tilsluttet barnehagekjeden NLM-barnehagene AS. NLM-barnehagene AS driver 33 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg driver NLM 7 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.