Nøtteliten, Fredtun Rød

Nøtteliten er småbarnsavdeilngen vår. Her er det ti fantastiske små medmennesker i alderen 1-3 år.                   

På Nøtteliten verdsetter vi barnas uttrykksmåter og har stort fokus på barns medvirkning i egen hverdag. Vi jobber for trygghet, tilknytning og gode relasjoner for både liten og stor. Flere ganger i uka deler vi oss inn i smågrupper hvor vi bytter på å være ute og inne. 

Nærmiljøet vårt bruker vi aktivt og vi er ofte på turer både med og uten vognbussene våre. Vi ønsker at barna skal få oppleve at det er gøy å være ute og vi liker godt å bruke naturen som læringsarena.

Skogen er vi ofte på besøk i, her leker vi og oppdager naturen sammen. Ofte blir det tilberedt et måltid på bål eller primus. Vi plukker naturmaterialer som vi tar med oss tilbake til barnehagen og bruker i lek og i ulike formingsaktiviteter.