Skoleklubben

Skoleklubb:

I skoleklubben er hovedmålet og gjøre hvert enkelt barn rustet til skolestart. Den sosiale og emosjonelle læringen fortsetter, og det handler mye om å respektere og glede andre. Det å være i skoleklubben skal være noe som barna ser frem til. Det skal være spennende, lærerikt og skoleforberedende, både faglig og sosialt. Mestring er vesentlig når barna skriver bokstaver og tall og forteller historier. Barnas selvbilde styrkes ved aktiviteter der de selv er i fokus. På slutten av året gjør vi ekstra stas på ”rosarussen”, ved at de får være litt rampete på en morsom måte:

”Hodelompe, rompelompe, her er vi.

Fredtunrussen det er vi!”