Søknad

Slik søker du barnehageplass hos oss.

Vi har samordnet opptak med Fredrikstad kommune. Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner på Fredrikstad kommunes hjemmeside. Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars.

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barnehage/soke-barnehageplass/