Når barnet ditt svarer "i dag har jeg bare lekt..."

Når du henter barnet ditt i barnehagen og spør hva det har gjort i dag, så er det ikke sjelden å høre det svare ”Jeg har bare lekt”. Og det er ikke sikkert du får noe mer ut av barnet enn det. Det barnet faktisk har gjort mens det har lekt er følgende…