Ekorna Kjærre

Ekorna er en avdeling for de minste barna, 1 til 2/3 år, med 10 barn på avdelingen.

Hos oss har vi et rolig tempo. Barneperspektivet er viktig for oss, og vi leker mye på gulvet sammen med barna. Vi er opptatt av trygghet, rutiner og gode rammer.

Vi synger mye, både i samlinger, og i andre situasjoner. Ved måltidene bruker vi god tid, og vi oppfordrer barna til å prøve å smøre selv.

Vi er opptatt av språk og språkstimulering. Vi gjentar, hermer, etterligner, og har ulike samlinger med og uten Kristent innhold.

Vi har formingsaktiviteter, og går på turer til skogen og nærmiljøet. Vi har to vogner, hvor det er plass til 10 barn, som vi bruker når vi er på ulike turer. Vi er miljøbevisste, og ønsker å lære barna i tidlig alder om bærekraftig utvikling.