Barnehagens fokusområde: MILJØVERN

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Kort sagt vil det si at barnehagen skal lære barna og ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dages handlinger har konsekvenser for fremtiden. Barnehagen skal også bidra til at barna opplever tilhørighet i naturen.

Gjenbruk

Gjenbruk er en betegnelse på materialer som har blitt brukt før, men som noe annet. Dette knyttes opp mot miljøvern og at materialene kan brukes igjen. Gjenbruksmaterialer kan også brukes som rekvisitter i barns lek og blir til lekematerialer når barna tar de med inn i leken. Barnas kreativitet og fantasi utfordres i møte med gjenbruksmaterialer. Gjenbruksmaterialer oppfordrer barna til å sette de sammen til nye kombinasjoner og konstruksjoner. Barna teller, sorterer etter form, farge, måler, og veier. Her er det ingen begrensninger.

Resirkulering

Resirkulering handler om å bruke materialer fra avfall til å produsere nye materialer. Resirkulering henger sammen med bærekraftig utvikling. Ved å resirkulere hindrer vi avfall fra å ligge i naturen eller hope seg opp på søppelfyllinger.
I barnehagen lærer vi barna å sortere glass, metall, papir, plast og restavfall. Vi har tydelig merkede beholdere så det gjør det lett å sortere. Vi går på tur i nærmiljøet og kaster glass og metall i container, disse turene kaller vi for miljøturer.